Din dragoste pentru Dorohoi

          Atestat documentar din 1407,  a fost pe rând reședință  de ținut, district, județ, prefectură, ocol, plasă, iar din anul 1968, după împărțirea administrativ-teritorială a țării a devenit oraș în cadrul județului Botoșani și din decembrie 1994 este municipiu.

          Că am stabilit aceste aspecte, îți spunem că și noi facem parte din istoria acestui oraș, ne-am născut acolo, din acest motiv am luat decizia să spunem câteva chestiuni despre el. Iar dacă ajungi întâmplător sau voit prin el să ai idee la ce să te uiți și ce muzee să vizitezi. La finalul articolului o să enumerăm obiectivele din Dorohoi și împrejurimi.

          Am adunat câteva imagini în ultimul timp de prin oraș, din păcate  sau din fericire s-au făcut schimbări în ultimii ani și nu avem fotografii de dinainte de anul 2000. La acea vreme nu erau demolate vechile clădiri în care au locuit demult o parte din evreii orașului, mai târziu au fost populate de rromi. Devenind astfel ruine și focare de infecție, chiar în centrul orașului. Totuși au mai rămas în picioare 2-3 construcții de acest gen, în acest moment nelocuite, doar la parter funcționând o florărie sau un butic.

36

35

M3365M-4205

My beautiful picture

          Dar  să te plimb un pic prin centrul orașului   🙂 Un punct de reper al Dorohoiului este singurul bloc turn (10 etaje)  este vizibil din orice colț al orașului, nu ai cum și nici unde să te rătăcești.

18

20

Biserica Domnească “Sfântul Nicole”

29

30

         Monument important al orașului, ctitorie a lui Ștefan cel Mare din 1495. Situată pe malul Jijiei, își păstrează și astăzi forma și zidurile originale, a fost restaurată de câteva ori. În curtea bisericii este și turnul clopotniță refăcut în 1871. Mândrul Domn  Ștefan are și o statuie chiar în centrul orașului în fața blocurilor unde s-au născut cântecele celor de la Fără Zahăr.

M3365M-4205

Piața Unirii

        Nu e în altă parte decât în centrul orașului în jurul acestei piețe sunt concentrate cele mai importante clădiri, instituții ale orașului.

Primăria, o frumoasă clădire, acum proaspăt renovată, dar construirea acesteia (denumit Palatul Comunal) a început în 1903-1907, în acest moment este trecută pe lista monumentelor istorice. Clădirea este străjuită de impunătoarea statuie a “Soldatului român în atac”, monument ce a  fost ridicat în cinstea eroilor căzuţi în primul război mondial. Dorohoiul a dat eroi în cele două războaie mondiale  și la revoluția din 1989.

15

1

17

Catedrala Biserica parohială “Grigore Ghica”, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” şi “Sf. Mare Mucenic Gheorghe

4

3

          Este construită din cărămidă, acoperită cu tablă zincată, este destul de mare şi impune prin arhitectura ei, seamănă la formă și culoare cu bisericile ucrainienilor. Construirea acesteia a început pe 6 septembrie 1869 dar lucrările au fost oprite înainte  de a se turna fundația, constatându-se că interiorul avea să fie prea mic. S-au refăcut planurile s-au consultat specialiști și în 1891 se construiește ceea ce vedem astăzi în picioare.  Argintăria bisericii și un policandru au fost aduse de la Kiev în 1894, în același an a fost sfințită.  În anul 1938, s-a construit o clopotniţa de zid la poartă dinspre stradă Al. I. Cuza, prin contribuţia credincioşilor din oraş. În anul 1941, pictura bisericii a fost renovată în întregime, ulterior s-au mai făcut restaurări.

Liceul Grigore Ghica Voievod

11

            Cel mai mare liceu din oraș, Liceul Grigore Ghica Voievod păzit de statuia lui  Grigore al III-lea Ghica, (decapitatul) fanariotul care s-a opus cedării nordului Moldovei de către ocupantul neamţ. Nu mai există nicio statuie  în niciun oraș care a fost sub ocupație austriacă. El nu s-a prins că înţelegerea a fost făcută peste capul său şi a plătit cu viaţa. A fost socotit un fel de martir şi numele său a fost dat unui sat de la graniţa României întregite cu Polonia. Acum acest sat face parte din Ucraina şi ne numeşte Nepolocăuţi. Odinioară circulau trenuri accelerate pe ruta Bucureşti – Ghica Vodă şi retur. Clădirea în care funcționează astăzi vestitul liceu  a fost construită în 1891, mai întâi funcționând ca școală primară, apoi în timpul primului război mondial a servit ca centru de îngrijire pentru răniți. După terminarea războiului s-a revenit la statutul de școala, numărul elevilor crescând aceasta devenind neîncăpătoare. Astfel se ia decizia de a se mări clădirea înălțându-se cu un etaj în 1937.

26

13

Prima școală a orașului Dorohoi

16

            Prima şcoală primară din Dorohoi, respectiv Şcoala Primară Nr. 1 de Băieţi, denumită “Gheorghe Asachi”, este chiar în fața Palatului Comunal. Această şcoală este prima înfiinţată în oraş, fiind “de o seamă ca vârstă cu Spiru Haret”, care s-a născut la 15 februarie 1851, iar “Şcoala noastră dorohoină se inaugurează cu primul ei dascal, Grigore Soroceanu, la biserica de lemn-Adormirea pe  18 iunie 1851. ” Spiru Haret a făcut primele două clase în această școală (când familia s-a mutat de la Iași la Dorohoi).

          Înaintăm pe strada Alexandru Ioan Cuza ( strada cu palatul telefoanelor, demult cinematograful Melodia, acum demolat, bisericuța de lemn, biblioteca, muzeul de Științe ale naturii).

          Prima clădire ce ne atrage atenția de pe această stradă este una proaspăt refăcută în care funcționează Pensiunea Splendid 3*. Clădirea este declarat monument istoric din 2004, este o casă în stil electric din 1890.

5

12

9

Bisericuța de lemn  

          Bisericuța are hramul  “Adormirea Maicii Domnului”, este construită din bârne de stejar pe temelie de piatră  ctitorită pe  vremea lui Constantin Moruzi Voevod în 1799.

10

27

 Biblioteca orășenească

6

           Printre cele mai vechi instituții culturale dorohoiene, care au desfașurat o activitate susținută de răspândire a cunoștințelor cultural-științifice în rândul cetățenilor orașului, se numără și prima bibliotecă publică, atestată documentar în 28 aprilie 1870. Din 1868, Dimitrie Gusti, ministrul  instrucțiunilor publice și al cultelor, prin circulara nr.12778, adresată membrilor Consiliului comunei urbane Dorohoi, arată importanța creării bibliotecilor publice  pentru luminarea tineretului, a publicului roman. Consiliului  orășenesc se va pune în aplicare, cele impuse de Consiliul Comunei urbane în 1870, când doctorul Costache Vârnav, donează Primăriei Dorohoi 42 cărți, pentru dotarea bibliotecii publice, care funcționează în cadrul Școlii de băieți nr. 1”Gheorghe Asachi” . În următorii ani, Biblioteca Școlii de băieți nr.1 ”Gheorghe Asachi” Dorohoi s-a îmbogățit mult cu noi donații și achiziții de cărți, ziare și reviste, fiind frecventată zilnic de tineri și vârstnici. Crescând volumul de cîrți și vizitatori a fost nevoe de o nouă locație pentru bibliotecă, aceata fiind mutată pe strada A.I.Cuza  la începutul anilor 1900. Iar în 1905 Regele Carol I vizitează Dorohoiul moment în care donează   o mulțime de cărți bibliotecii.

Muzeul de Științe ale Naturii

           A  fost înființat în 1953 și funcționează într-o clădire monument istoric, construită în stil baroc în 1887 de către arhitecți italieni, după un proiect francez, cu destinația de reședință a prefecturii fostului județ Dorohoi.

          În rondul din fața muzeului se află statuia lui Mihail Kogălniceanu, iar în apropiere este amenajat un monument cu statuia lui Valter Mărăcineanu.

dorohoi ms

8

28

           Ne îndreptăm spre gară pe strada George Enescu, unde se află al doi-lea muzeu din oraș, cu același nume.

Muzeul Memorial George Enescu

ge

          Pe strda ce duce spre Gară, strada George Enescu, imediat lângă Izvorul Rece  se află casa tatălui marelui compozitor George Enescu. Costache Enescu sa mutat aici în 1916 . George Enescu venea la această casă în vacanțe și concedii. În acest moment în casă este amenajat muzeul Memorial George Enescu. De ajungi în Dorohoi îți recomandăm să zăbovești  și să călătorești în timp trecând pragul acestui muzeu. La vârsta de 50 de ani, George Enescu a fost declarat cetățean de onoare al orașului, la acea vreme președintele comitetului județean era Ioan Pilat (născut  în județul Botoșani la Miorcani-există casa memorială.)

25

Gara din Dorohoi

23

22

21

          Nu impresionează prin arhitectură sau prin altceva monumental poate doar prin liniștea care se lasă după plecare trenurilor. Ce zarvă era duminica când se adunau studenții pentru a pleca la Iași ….peronul plin de bagaje, îmbrățișări de rămas bun … ce amintiri!  În 1896 s-a construit calea ferată Dorohoi-Iaşi.

24

Alte curiozități despre Dorohoi

         Numele lui Mihail Dorohoianul apare în documentele târgului timp de 27 de ani, între 1407 şi 1434. Gh. Ghibănescu îl consideră întemeietorul activităţii administrative la Dorohoi.

           Numele orașului Dorohoi vine din limba slavă, a fost stilizat și înseamnă “dorogie”=drum=drag. Deci numele orașului provine de la întemeietorul lui Dragu, un vrednic gospodar roman și nu este exclus ca slavii în migrație să fi folosit pentru localitatea lui Dragu numele de Doroga- Dorogo- Dorohoi, pe care negustorii ucrainieni să-l fi transformat în Dorohoi.

           Însă unii cercetători susțin că orașul Dorohoi și-ar trage numele de la generalul Dorohoid, care a format un castel pentru a rezista năvălitorilor, sau de la Doroca, cetate marginașă a Daciei Transalpine întărită de romani. Aceste afirmații se bazează pe descoperirea unor elemnte în situl arheologic de lângă Dorohoi.

-în 1495, Ştefan cel Mare zideşte aici biserica Sf. Nicolae.

-în secolul al XV-lea oraşul devine centrul administrativ al Moldovei de nord.

-în 1509 este prădat de poloni iar apoi de tătari. Refăcut în 1568 devine reşedinţa vornicului ţării de sus până în 1778. Din prima parte a secolului al XV-lea se pastrează şi pecetea oraşului, descoperită de Nicolae Iorga într-un act din 1635.

-în a doua jumătate a secolului a fost din nou prădat de tătari şi pierde mult din importanţă. Pentru că nu mai aduce venituri însemnate, domnitorii îl donează boierilor.

-după 1830 Ana Curt donează moșii pentru inființarea unui spital, statutul de spital (15 paturi) este căpătat în 1863 din ordinul lui Alexandru Ioan Cuza.

-la 1857 Mihail Kogălniceanu, ca reprezentant al ţinutului Dorohoiului şi al marilor proprietari, a prezentat în şedinţa divanului ad-hoc al Moldovei dorinţele românilor.

-în 1909 un om cult, filantropul Gheorghe Cucu donează orașului o clădire și o curte spațioasă pentru adăpostirea bătrânilor.

34

-în războiul pentru independenţă dorohoienii şi-au adus contribuţia lor, monumentul eroului naţional şi local  Valter Mărăcineanu stând ca marturie.

-în 1959 oraşul este alimentat cu energie electrică furnizată de uzina proprie,

           Micuțul oraș Dorohoi, dintre Siret și Prut a dat un mănunchi de personalități României, printre care amintim:  Dimitrie Pompeiu născut pe 22 septembrie 1873, la  Broscăuţi -Dorohhoi, a fost matematician, profesor la universităţile din Iaşi, Bucureşti şi Cluj, membru titular al Academiei Române. Dan Piţa născut tot la Dorohoi pe 11 octombrie 1938 , regizor și scenarist.

          Printre scriitorii de seamă sunt câțiva care au învățat alfabetul pe băncile școlilor din Dorohoi, printre aceștia amintim pe:  Păstorel Teodoreanu (1894-1964), avocat și scriitor, cunoscut ca epigramist, gurmand și iubitor de vinuri, membru de seamă a boiemiei ieșene și bucureștene. Ion Călugăru (1902-1956)  de origine evreiască, poreclit Ștrul, a fost romancier, prozator, dramaturg și gazetar.

Spiru Haret  deși născut la Iași a făcut primele clase primare la Dorohoi.

Dumitru Furtună, teolog,preot, istoric, publicist și primul director al liceului Grigore Ghica Voievod. A înființat Seminarul Teologic din Dorohoi ce a funcționat între 1922-1933, din 1933 seminrul și-a redeschis porțile.

Să-l mai amintim încă odată pe George Enescu.

Ieremia Movilă, Eustrate Dabija (mormântul acestuia se află la Mănăstirea Bârnova -Iași), Mihalache Sturza sunt cei 3 domni ai Moldovei plecați de la Dorohoi.

Să nu-i uităm pe cronicarii Ion Neculce și Neculai Costin.

Dorohoiul a trimis pe scena teatrului și filmului românesc și câțiva actori de seamă: Octavian Cotescu (1931-1985), Ştefan Tapalagă (1933-1994), Dan Condurache (1952), Gabriel Pintilei (1978), Octavian Strunilă (1981).

Răsfoind diverse cărți despre istoria orașului Dorohoi și căutând pe marele google am descoperit că în județul Botoșani există cateva biserici din lemn unele foarte vechi.

Le enumerăm mai jos și sperăm că va veni acea vreme când putem povesti despre ele pe blog.

-biserica de lemn de la Brăiești construită în 1745, ctitor Miron Gorovei, se păstrează catapeteasma originală din lemn de tei.

-în Buhăceni (Trușești) există o biserică din lemn construită în 1777, ctitor boierul Ștefan Donici,

-biserica de lemn de la Corjăuți (Hilișeu-Horia) construită, mutată (are o poveste foarte interesantă) 1811-1813. Biserica călătoare păstrează catapeteasma făcută în aceiași perioadă  și este din lemn de tei.

-amintim și de biserica de lemn de la Hilișeu Crișan (Hilișeu- Horia) despre aceasta am povestit pe blog. Este construită în 1802 și este unică în România și Europa.

-biserica de lemn de la Ionășeni,  în biserică se află o veche lespede de piatră cu o inscripție conținând anul 1234, ceea ce arată că aici a existat o biserică din vremuri străvechi, astfel unii cercetători susțin că ar fi una din cele mai vechi biserici din lemn din România.

-la Ipotești în curtea complexului memorial Mihai Eminescu se găsește biserica de lemn de la începutul secolului  al XIX-lea.

-mănăstirea Agaton este tot în județul Botoșani, construită în 1747 pe locul unei vechi mănăstiri ctitorită de Elena Rareș.

-mănăstirea Zosin din satul Bălușeni,construită în 1779 de boierul Bșotă.

Să recapitulăm ce poți vedea ca turist în Dorohoi

          Cele două muzee, Muzeul de Științe ale Naturii, Muzeul Memorial George Enescu, biserica ctitorită de Ștefan cel Mare, bisericuța de lemn, desigur monumentele enumerate mai sus și parcurile care sunt racoroase vara.

14

2

          Nu am scos în evidență și problemele orașului, sigur sunt, ca în orice oraș mai mic sau mai mare  al României.

          Sperăm că te-am făcut să-ți imaginezi orașul Dorohoi de astăzi, asta în cazul în care nu  l-ai văzut niciodată, poate am reușit să te “plimbăm” puțin și prin trecutul lui. Hai că nu e așa departe de ținutul mănăstirilor din Bucovina, vino și pășește pe străzile lui și prin satele din jur că sunt și obiective turistice și oameni primitori.
Fotografiile sunt din 2012, 2013 și 2014.
Share Button

5 Comments

 1. Andi

  E un orășel verde, liniștit și relaxant.
  E plăcut în Dorohoi

  Reply
 2. Nutu - decembrie 2016

  Buna treaba ai facut…Amintirile sunt de neuitat ..Multe multumiri !

  Reply
 3. adrian

  Superb articolul. Nu era cumva si bust al lui V.A.Urechia in Dorohoi?

  Reply
  1. HoinariRomani (Post author)

   Mulțumim!
   Probabil că este, mai căutăm informații.

   Reply
 4. ilinca

  Foarte frumos! Cunosc Dorohoiul de cand eram copil, am petreccut vacante si apoi concedii acolo.
  Citind m-a cuprins nostalgia. Cunosc toate locurile prezentate aici. Mi-e dor de Dorohoi.

  Reply

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.